Členské štáty EÚ a ich hlavné mestá

Interaktívne cvičenie z občianskej náuky pre 8.ročník
Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Priraď názov hlavného mesta
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Cyprus
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxemubursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Spojené kráľovstvo
Švédsko
Taliansko