Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Informatika - 6.ročník
Interaktívne cvičenie - Informatika a človek