Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Interaktívne cvičenie pre 6.ročník
Jednotky informácií