Minerály a horniny - opakovanie

Interaktívne cvičenie z prírodopisu pre 8.ročník
Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Vyplň cvičenie. Daj si pozor, lebo niekde je viac správnych odpovedí.