Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Občianska náuka pre 7.ročník.
Interaktívne cvičenie - Občianstvo a štát.

  
Vyber správnu odpoveď.