Organizmy prostredia

Interaktívne cvičenie z prírodopisu pre 9.ročník
Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Priraď správnu odpoveď
Populácia
Slnečné žiarenie spôsobuje
Ekologickou jednotkou je
Znášanlivosť (tolerancia)
Symbióza je
Vzduch – spodná vrstva atmosféry sa skladá
Rozvádzanie látok v organizme umožňuje
Odpadovou látkou pri ľudských činnostiach je
Svetlo
Na tvorbe humusu sa podieľajú
Pre dýchanie je nevyhnutný
Baktérie, huby, rastliny a živočíchy tvoria
Ekologická prispôsobivosť(adaptácia)
Rast populácie