Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Informatika - 6.ročník

Interaktívne cvičenie - Pár pojmov z informatiky

Pozorne čítaj a presuň správnu odpoveď z pravého stĺpca.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".
Nech sa ti darí