Skrátky pre informatiku

Interaktívne cvičenie z informatiky pre 5.ročník

Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík
Vyplň cvičenie
konektor pre pripojenie rôznych zariadení
bajt
Microsoft
megabajt
operačná pamäť
osobný počítač
gigabajt
súbor s hudbou
bit
kilobajt