Trochu informatiky

Interaktívne cvičenie pre 6.ročník
Spracoval : Mgr. Miloš Jenčík

Vyplň cvičenie
Pri práci na internete sa riadíme pravidlami, ktoré sa nazývajú
Celosvetová sieť sa nazýva
.......Opera a Internet Explorer.
............je aplikácia, ktorá nám umožňuje písať a tvoriť dokumenty.
Na tvorbu tabuliek využívame
............nám umožňuje robiť vlastné prezentácie.
Pri vyučovaní často používame.........- slobodnú internetovú encyklopédiu.
Najvyužívanejším vyhľadávačom je
Chat, ICQ a..........patria k interaktívnej komunikácii.
Nevyžiadaná pošta je
..........sú nezmyselné poplašné správy.
Internet nám umožňuje aj telefonovať cez
Programové vybavenie počítača nazývame
A.........je jeho technické vybavenie.
Známy operačný systém sa nazýva
Medzi známe vírusy patrí trójsky...........a červ.